Garantni list i Uputstvo

Garantni list i uputstvo za montažu i upotrebu kupatilskog nameštaja možete preuzeti u nastavku

G A R A N T N I    L I S T

za kupatilski nameštaj

Proizvod: ­­­___________________________________________________________________

Datum prodaje:  __________________­­­­­­­____________________________________________

Potpis i pečat prodavca: _______________________________________________________

     Kupatilski ormarići i ogledala su izrađeni od sledećih materijala: medijapan i univer (zaštićeni poliuretanskim bojama), ogledalo, okovi, lesonit, plastika, rasveta i žičane korpe.

     Garantni rok za kupatilske ormariće i ogledala važi 2  godine od datuma prodaje krajnjem kupcu.

     Proizvod podleže garanciji, ukoliko se:

-pravilno i stručno montira  i poveže na vodovodnu, kanalizacionu i elektro mrežu (račun o montaži od strane stručnog lica),

-pravilno rukuje, odnosno ako se pridrzavate uputstva za pravilnu upotrebu i održavanje.

    U garantnom roku ćemo o svom trošku obezbediti otklanjanje kvara ili nedostatka proizvoda ukoliko se utvrdi da je posledica nekvalitetna izrada ili lošiji kvalitet materijala.

    Ako u roku od 30 dana od reklamacije nismo u mogućnosti da otklonimo nedostatak, proizvod ćemo zameniti novim, ili vratiti novac.

    Garantni rok se produžava ako popravka traje duže od 10 dana, od dana preuzimanja reklamiranog proizvoda za onoliko dana koliko traje popravka.

   Kupac snositi troškove popravke ili zamene.

   U slučaju neopravdane reklamacije tj. nepravilne montaže, korišćenja ili održavanja.

   Za reklamaciju u garantnom roku obratiti se prodavcu gde je kupljen proizvod.

   Garancija važi samo uz fiskalni račun o kupovini i montaži i da je Garantni list overen potpisom i pečatom od strane prodavca.

UPUTSTVO

za montažu, upotrebu i održavanje

Kupatilskog nameštaja

  1. Montaza kupatilskog namestaja:

     Montazu obavlja lice koje ima ovlascenje i struce kvalifikacije za poslove montaze namestaja, povezivanje na vodovodnu, kanalizacionu i elektro mrezu.

     Pre montaže pregledati proizvod.

     Pazite da prilikom vađenja proizvoda iz transportne ambalaže i transporta ne ispadnu pojedini elementi (fioke, police…).

     Pre završenog posla montaže uveriti se sa sigurnošću  da je celokupna instalacija dobro povezana tj. da nema nikakvog vlaženja, kapanja I slično (oko sifona, brinoksa, slavine oko lavaboa…).

     Pre povezivanja na el. mrežu obavezno isključiti osigurač! Povezivanje na el. mrežu mora izvršiti za to stručno lice, rasveta koja se ugrađuje u ormariće ne može se koristiti kao osnovni izvor svetlosti u kupatilu već kao pomoćno svetlo.

       Montaža lavaboa na korpus:

Priprema:

1. Pregledajte područje ugradnje i uverite se da je korpus pravilno pričvršćen.

2. Obrišite krpom vrh korpusa i lavabo (ispod-deo koji leže na korpus.), kako bi ste uklonili prašinu i prljavštinu.

Instalacija:

1. Nanesite silikon na vrhove korpusa , uz pomoć pištolja za silikon, kao na slici ispod

2. Pažljivo postavite umivaonik na korpus i čvrsto ga pritisnite dole. Obavezno očistite i uklonite višak silikona.

3. Obavezno silikonirati spoj između lavaboa I keramičkih pločica I susednog ormarića (ukoliko je montiran uz lavabo).

4. Ukoliko se kupatilski nameštaj nalazi blizu kade ili tuš kabine, obavezno obezbediti (paravanom ili sl.) da ne dolazi do kvašenja nameštaja

Upotreba  i odrzavanje kupatilskog namestaja

     Kupatilske ormariće i ogledalo treba održavati na određen način i pridržavati se upustva.

     Kupatilski namestaj je predvidjen samo za odlaganje neophodnih potrepstina i ne sme se kvasiti.Ukoliko dođe do kvašenja u toku upotrebe, obrisati ga u što kraćem roku suvom krpom.

     Nameštaj je vlagootporan, ali ne i vodootporan! Ne sme biti izložen neposrednom kvašenju ili polivnju vodom.

     Nameštaj se ne sme izlagati zračenju sunca ili drugim izvorima visoke temperature,

     Proizvod je predviđen za upotrebu u zatvorenom provetrenom prostoru sa normalnom klimom I vlažnošću vazduha.

     Nameštaj se ne sme postavljati na neravne površine.

     Površine održavati samo polu vlažnom mekom krpom.

      Upotrebljavati blaga sredstva za čišćenje koja ne ostavljaju ogrebotine I koja u svojoj sadržini nemaju abrazivna zrnca.

      Izbegavajte upotrebu organskih rastvarača i razređivača.

      Pazite da ne oštetite površinu nameštaja oštrim predmetima ili udarcem nekog predmeta.

%d bloggers like this: